Zabezpečení valných hromad SDH a valných hromad OSH 2017/2018

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS  (2017/2018) 

  1. Valné hromady SDH

– valné hromady SDH musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2018

– organizační zajištění valných hromad SDH včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH

– výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2017“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2017“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2018.

 

Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné projednat:

  1. a) zpráva o činnosti SDH za rok 2017
  2. b) zaměření činnosti SDH na rok 2018
  3. c) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2017
  4. d) projednání cílů a záměrů OSH pro rok 2018, do jehož působnosti sbor patří a

jejich zapracování do podmínek SDH v místě konání valné hromady.

  1. e) změny stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají činnosti sborů

 

  1. Valné hromady okrsků

– valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2018

– výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH

– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve SDH (viz. bod. 1), s řešením problematiky daného okrsku

– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme projednat změny Stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají činnosti okrsků SH ČMS.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *