Zabezpečení valných hromad SDH a valných hromad OSH 2017/2018

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS  (2017/2018) 

  1. Valné hromady SDH

– valné hromady SDH musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2018

– organizační zajištění valných hromad SDH včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH

– výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2017“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2017“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2018.

 

Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné projednat:

  1. a) zpráva o činnosti SDH za rok 2017
  2. b) zaměření činnosti SDH na rok 2018
  3. c) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2017
  4. d) projednání cílů a záměrů OSH pro rok 2018, do jehož působnosti sbor patří a

jejich zapracování do podmínek SDH v místě konání valné hromady.

  1. e) změny stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají činnosti sborů

 

  1. Valné hromady okrsků

– valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2018

– výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH

– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve SDH (viz. bod. 1), s řešením problematiky daného okrsku

– na jednání valných hromad okrsků doporučujeme projednat změny Stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají činnosti okrsků SH ČMS.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *