Školení preventistů 22. 4. 2017

Zveme všechny zájemce na školení a zkoušky k získání odbornosti Preventista, které se uskuteční v sobotu v 22. dubna 2017 od 9, 00 hodin na požární stanici HZS Rakovník. Prezence: od 8.30 hodin.

Školení bude zakončeno zkouškou dle zkušebního řádu SH ČMS. Předpokládaný konec je kolem 13 hod. Školitelé jsou osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Přihlašujte se prosím na mailu info@hasicirakovnik.cz nebo strouha.zuz@seznam.cz  do 20. dubna 2017.