KSH – základní informace

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje
Ohradní 1166/26 (5. patro)
140 00, Praha 4 – Michle

IČ: 71159665

starosta KSH: Oldřich Lacina
tel. kancelář: 606 821 786, tel. mobil: 603 439 182,
email: olacina@volny.cz

asistentka starosty a vedoucí kanceláře KSH: Zdenka Šindelářová
email: sindelarova.zdenka@centrum.cz, tel.: 606 821 786

WEBOVÉ STRÁNKY KSH