Vyhodnocení okresního kola POODM 2023

V pondělí 13. 3. 2023 se sešla Okresní odborná rada prevence OSH Rakovník, aby vyhodnotila zaslané práce již 49. ročníku literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Okresního kola se pro tento ročník zúčastnilo celkem 262 dětí z 8 škol, 5 SDH a jednoho zájmového kroužku.

Ve výtvarné části děti soutěžily v kategoriích M1 a M2, které jsou určené pro děti navštěvující mateřskou školu. Dále v kategoriích ZŠ1 – ZŠ4, kde se zúčastnily děti od první po devátou třídu základní školy. Poslední soutěžní kategorií bylo ZUŠ1, kde se zúčastnily děti výtvarného kroužku ve věku 6ti let.

V literární části pro letošní ročník byly zaslány práce v rámci kategorie L1 vymezené pro 3.- 5. ročník základních škol a L3, kde soutěží žáci 8. – 9. ročníku základních škol.

Zároveň byly zaslány soutěžní práce v části zpracované za pomoci digitálních technologií. Tedy do kategorie DT1, práce vytvořeny v powerpointové prezentaci a do kategorie DT2, kde se jedná o vytvoření počítačové animace. Tato část je specifická tím, že je pro každý ročník vyhlašováno odborné obsahové zaměření. Letošním obsahovým zaměřením bylo „Hasič a komíny“.

Slavnostní vyhlášení okresního kola proběhlo ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 16 hod na HZS Středočeského kraje – stanici Rakovník, kde po slavnostní akci proběhla exkurze místní stanice.

Umístěné práce v rámci okresního kola postupují do kola krajského, které proběhne 14. 5. 2023 při jednání Krajské odborné rady prevence v Praze.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a blahopřejeme umístěným.

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA POODM 2022 ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *