Propozice POODM 2023

 

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení 49. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2023. Tato dlouholetá aktivita si klade za cíl zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023.

Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie, a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Pro literární a výtvarnou část je možné si zvolit jakýkoli námět nebo vybrat předem stanovené téma z celé oblasti Integrovaného záchranného systému. Avšak pro kategorii digitálně-technologické je obsahové zaměření vyhlašováno jednotné pro daný rok – pro rok 2023 je zaměření tématu: „Hasič a komíny.“

V základním (školním) kole se vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. tedy mohou odeslat tři vyhodnocené nejlepší práce z každé kategorie:

1) na OSH Rakovník (Dukelských hrdinů 2502, 26901 Rakovník)

2) další možností je zaslání na adresu Slabce 104, 27041 Slabce

3) nebo osobní předání po telefonické domluvě na čísle +420 604 864 274 nejpozději však do 12. 3. 2023.

Aby práce mohly být zařazeny do hodnocení, je nezbytné vyplnit k tomu určenou tabulku, která je ke stažení na ZDE a předat jí společně s vybranými díly.

Nezapomeňte na zadní stranu všech vybraných prací uvést Souhlas se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem (součástí Přílohy). U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý zákonným zástupcem. Pokud je generální souhlas udělen, uveďte tuto skutečnost ke kontaktním údajům autora. Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů již udělili při vstupu do spolku).

Veškeré doplňující informace včetně rozdělení věkových kategorií naleznete v Organizačním zabezpečení této soutěže, které je přílohou tohoto e-mailu.

Jakékoli případné dotazy ráda zodpovím na e-mailové adrese nikol.fenclova@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 604 864 274.

propozice

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *