Společné plnění odznaků odborností 2019

V neděli 10. března se na požární stanici Rakovník HZS Středočeského kraje sjelo na šest desítek mladých hasičů k společnému plnění odznaků odborností. Zúčastnili se kolektivy z SDH Chrášťany, Kolešovice, Kounov, Pochvalov, Ruda, Rynholec, Skryje, Třtice a Zbečno.

Nedílnou součástí hry Plamen je průběžná celoroční činnost kolektivu mladých hasičů, která zahrnuje širokou škálu volnočasových a vzdělávacích aktivit.  Jednou z nich je právě plnění odznaků odborností.

Mladí hasiči nejprve psali znalostní testy zvolené odbornosti. Pokud test zvládli, mohli pokračovat k ústní zkoušce k příslušné komisi. Ty byly sestaveny pro každou odbornost z členů okresní odborné rady mládeže. A jaké odbornosti se plní?  Preventista-junior (pro děti 6-10 let) zná hlavní příčiny požáru, zná telefonní čísla tísňového volání nebo zná podmínky hoření. Strojník-junior (6−10) zná jednoduché hasební prostředky, přenosné hasicí přístroje.  Kronikář (8−15) nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Česku i v místě, kde působí jeho kolektiv.

Preventista (8−15) ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany. Strojník (8−15)  zná běžnou techniku používanou u hasičů, zná druhy a způsoby použití běžných technických prostředků požární ochrany, prakticky zná optické signály.  Cvičitel (12−18) dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení, je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem, prokáže znalost vázání daných uzlů a smyček. Velitel (12−18) zná hlavní zásady při výjezdu jednotky, činnosti prováděné při zásahu, nebezpečí hrozící při zásahu. Instuktor (12−18) zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi, základy zdravovědy, má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen.

Nutno dodat, že letošním společným  odborností v Rakovníku bylo téměř pro všechny úspěšně. Tak příští rok opět na viděnou!