Vojtův mlýn 2018

Léto patří  zábavě, odpočinku a mnoha a mnoha volnočasovým aktivitám. A tak je pro děti pořádáno nejrůznějšími organizacemi nespočet výletů, soustředění nebo letních táborů. Nejinak je tomu u dobrovolných hasičů. Některé sbory organizují samostatné tábory, kupříkladu SDH Nové Strašecí pořádá každoročně tábor na Dancasteru a sbory z Přílep, Kolešova, Senomat nebo Rynholce pořádají letní soustředění.

Jedno takové hasičské soustředění uspořádalo také Okresní sdružení hasičů Rakovník ve dnech 8.−13. července v rekreačním středisku Vojtův mlýn. Po předchozích Olympijských hrách, Asterixovi a Obelixovi byla letošním tématem proslulá rodinka Simpsonových. V táborovém Springfieldu samozřejmě nechyběl ani slavný rodinný gauč. Dvanáct vedoucích připravilo pro 50 dětí z Rakovnicka a Kladenska pětidenní pestrý program. Každý den řídili program dva vedoucí převlečení za některou z postav známého seriálu. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj fyzických schopností dětí, ať už šlo o zdolávání nejrůznějších překážkových drah nebo rychlostní závody.  Své místo tu měly také zábavné soutěže například míchání drinků, úklid sirek jednou rukou nebo hry pro bystré hlavičky jako logické úkoly nebo deskové hry. Velký ohlas sklidil turnaj v pétanque. Nesměl chybět tradiční večerní program jako opékání buřtů, noční stezka odvahy, diskotéky nebo promítání pohádek. Závěrečné vyhodnocení bylo připraveno v duchu vánoční nadílky se stromečkem i koledami. Již teď se děti i vedoucí těší na příští ročník, jehož tématem budou kouzla a čáry.

FOTOGALERIE