Školení vedoucích mládeže 2018

Každoročně pořádá Okresní sdružení hasičů Rakovník vzdělávací kurz pro vedoucích mládeže. Ti musí každé dva roky projít vzdělávacím kurzem, tak aby získávali nové informace a prohlubovali si znalosti z oblasti psychologie, pedagogiky, prostřední SH ČMS atd.

A tak se ve dnech 3. a 4. listopadu sešlo 30 zájemců (z 11 sborů dobrovolných hasičů) o získání nebo obnovu kvalifikace vedoucího ve Chvojkovském mlýně v Podbořánkách. Úvodní informační blok zahrnul zhodnocení zahájení dalšího ročníku hry Plamen, informacím z úseku mládeže SH ČMS nebo problematice GDPR. Připomenut byl také systém vzdělávání vedoucích mládeže a zvláštní pozornost byla věnována dokumentaci kolektivu mladých hasičů. Následoval dvouhodinový blok první pomoci, který si skvěle připravila Markéta Andršová z Medevacu. Dokázala přítomným přednášet o věcech, se kterými se s velkou pravděpodobností při práci s dětmi a mládeží mohou setkat, jako jsou  např. vyražený dech, vdechnutí předmětu, rozbitá kolen, klíšťata, naražené končetiny a nezapomněla ani na resuscitaci, kterou si každý na místě musel vyzkoušet.

Odpolední blok patřil hrám, tedy inspiračním blokům her! V této části bývá největší zájem o nápady, resp. hry v kolektivu, ať už v klubovně nebo venku.  Nejprve vedoucí absolvovali klasickou fáborkovanou s deseti záludnými hasičskými i nehasičskými úkoly. Následovaly nejrůznější venkovní hry. Na hry v klubovně došlo po večeři.

Navečer jsme pokračovali podrobným představením informačních zdrojů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Prezentován byl web sdružení nebo jeho vzdělávací portál. Vzpomenuta byla také medializace činnosti dobrovolných hasičů na stránkách Deníku nebo v České televizi. Následovalo téma práce s předškolní mládeží, přípravkou a další blok se věnoval dorostu. V neděli všichni přítomní úspěšně absolvovali test, ústní a praktickou zkoušku.