akce

3. listopadu byly v Centru hasičského hnutí předány tituly Zasloužilý hasič novým nositelům – z OSH Rakovník zde byli dva dobrovolní hasiči. Pan Karel Pošta z SDH Lány a pan Bedřich Chvátal z SDH Petrovice. Gratulujeme!!!

Ve čtvrtek 20. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí setkání našich zasloužilých hasičů. Zúčastnilo se 18 zasloužilých hasičů, 8 doprovázejících osob a 8 hostů. Po příjezdu do Nového Strašecí se účastníci vydali na prohlídku místní požární zbrojnice a na prohlídku Středního odborného učiliště. Pak čekalo přítomné setkání v bývalém hotelu Volf, jehož se zúčastnili také starosta OSH Rakovník Zdeněk Ledvinka, starosta SDH Nové Strašecí Zbyněk Polívka a náměstkyně starosty města Libuše Vosátková. K posezení hrála Modrá muzika.

Setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník se uskuteční ve čtvrtek 20. října v Novém Strašecí.

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník v Kolešovicích. Sraz účastníků byl ve 14,00 hodin před  místním zámkem, který slouží jako Domov pro seniory. Zúčastněné provedl historií i současností pan Erba. Následoval přesun do místního pohostinství, kde na skupinu čekalo drobné občerstvení, vystoupení mladých hasičů, posezení s hudbou a večeře.

zasloužilí hasici v KOlesovicich