plnění odznaků odborností

V neděli 5. března se na HZS Rakovník uskutečnil třetí ročník společného plnění odznaků odborností kolektivů mladých hasičů OSH Rakovník. Čtyři komise udělili odbornosti preventista junior, strojník junior, kronikář, preventista, strojník, velitel, instruktor, cvičitel celkem 123 mladým hasičům z 15 kolektivů. Každý kolektiv získal osvědčení do kroniky a každý jednotlivec pak certifikát o získání odbornosti a příslušnou nálepku. Tak zase za rok!

 

V sobotu 27. 2. 2016 se v prostorách HZS, na stanici Rakovník uskutečnil druhý ročník společného plnění odznaků odborností mladých hasičů okresu Rakovník. na akci ve dvou skupinách dorazilo téměř 130 dětí ze 16 SDH! Zájemci se přihlásili na všechny odbornosti: preventista junior, strojník junior, preventista, strojník, kronikář, cvičitel, velitel, instruktor. Všichni kromě juniorů museli zvládnout písemný test, na který se mohli připravovat sami nebo s vedoucími podle brožury Průvodce plněním odznaků odborností. Po úspěšném zvládnutí testu postoupily děti k ústní zkoušce před jednu ze čtyř komisí. Ty byly složené z členů Okresní odborné rady mládeže a vedení OSH. Všichni uchazeči uspěli, získali osobní certifikát o získání odznaku odbornosti a samotný odznak v podobě nálepky do přílohy členského průkazu.

Článek z Rakovnického deníku zde