PREVENCE

Metodický pokyn k získání odbornosti preventista

Testové otázky vč. správných odpovědí

 

 

 

Školení preventistů

Zveme všechny zájemce na školení a zkoušky k získání odbornosti Preventista, které se uskuteční v sobotu v 22. dubna od 9, 00 hodin na požární stanici HZS Rakovník. Prezence: od 8.30

Školení bude zakončeno zkouškou dle zkušebního řádu SH ČMS. Předpokládaný konec je kolem 13 hod. Školitelé jsou osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Přihlašujte se prosím na mailu info@hasicirakovnik.cz nebo strouha.zuz@seznam.cz  do 20. dubna 2017.

 

Vznik okresní odborné rady prevence – workshop Prevence na Rakovnicku

Výkonný výbor OSH Rakovník na svém jednání dne 2. 2. schválil vznik Okresní odborné rady prevence. Celá iniciativa vzešla od Zuzany Strouhalové, která spolu s OSH na sobotu 30. ledna připravila na požární stanici Rakovník workshop Prevence na Rakovnicku. Akce se zúčastnilo 25 zástupců obcí nebo SDH a byla jim představena činnost preventistů, systém přípravy preventistů v rámci SH ČMS, dále pak byly představeny preventivně výchovné projekty Hasík, Záchranný kruh, OČMU, Vaše cesty k bezpečí. Dalším bodem programu bylo představení odborného semináře Technik ochrany obyvatelstva.

Děkujeme příslušníkům HZS Středočeského kraje, odboru Civilní nouzové připravenosti, sekce ochrany obyvatelstva a krizového řízení za spolupráci. Na workshop navázalo 17. dubna první oficiální školení a testování odbornosti Preventista III. Role školitelů se perfektně ujali člen Ústřední odborné rady prevence Stanislav Lánský a jeho choť Hana Lánská, vedoucí Krajské odborné rady prevence. Školení a testování se zúčastnilo 24 posluchačů. Z nově proškolených preventistů byl sestaven návrh složení Okresní odborné rady prevence: Strouhalová Zuzana (SDH Rynholec), Doubrava Radan (SDH Kounov),  Zuska Pavel (SDH Slabce), Miksová Marcela (SDH Senec), Čechák David (SDH Kněževes), Polák Jan (SDH Roztoky), Ledvinka Martin (SDH Skřivaň). Ten bude předložen shromáždění představitelů sborů dne 28. 4. 2016.